\. . . . . . . . . . . . . . ./
... P.o.n.t.v.i.l.á.g ...
/. . . . . . . . . . . . . . .\
Főoldal | Versek | Dalok | Idézetek | Játékok | Mesék | Mondókák | Képek | Linkek
Dalok
Adjatok hálát az Úristennek
Adjatok hálát az Úristennek
Imádkozzatok szent nevének
Hirdessétek dícséretét
És minden jó téteményét
A nép előtt beszéljétek
Nagy csodáit, melyeket tett.

Neki vígan énekeljetek,
Csuda dolgait hirdessétek,
Szent nevét magasztaljátok,
Kik csak őneki szolgáltok,
Örüljön a ti szívetek,
Nagy jóvoltát hirdessétek.

Atyáinkat is az Úr védte,
A jókat mindig Ő segélte,
Harcban a baj ha ránk szakadt,
Az Úr mindig velünk maradt,
Csak Őhozzá hívek legyünk,
Örökké megtart Istenünk.

( CV. Zsoltár, Szenci Molnár átdolgozása )  

2013-2015 - Marosvásárhely, Aak