\. . . . . . . . . . . . . . ./
... P.o.n.t.v.i.l.á.g ...
/. . . . . . . . . . . . . . .\
Főoldal | Versek | Dalok | Idézetek | Játékok | Mesék | Mondókák | Képek | Linkek
Dalok
vigyázz babám, hogy kit szeretsz
vigyázz babám hogy kit szeretsz
mert megvakít a szerelem
engemet is megvakított
örökre megszomorított

Úristennek szent fia
Úristennek szent fia,
születék e világra,
eljött lelkünk boldogságára.

új a csizmám
új a csizmám, a szegre van felakasztva
sarkantyúját belepte a rozsda
összeverem olyan betyár módra,
mind egy szálig lepereg a rozsda róla.

Székely Miatyánk
Mi Atyánk! Ki a mennyekben vagy!
Kitől jön élet és halál!
Hívó szavunk Tehozzád szárnyal
Vígaszra csak ott talál!
Somogyi regösének
Nem vagyunk mi rablók, Szent István küldöttje.
Haj, regö rajta, azt is megadhatja az a nagy Úristen
Ó, én édes, jó Istenem,
Ó, én édes, jó Istenem,
Oltalmazóm, segedelmem,
Vándorlásban reménységem,
Ínségemben lágy kenyerem.
nem úgy van már, mint volt régen
nem úgy van már, mint volt régen,
nem az a nap süt az égen,
nem úgy illatoz a virág,
kétszínűvé lett a világ.

meg kell a búzának érni
meg kell a búzának érni
ha minden nap meleg éri,
meg kell szívemnek hasadni
ha mindennap bánat éri

erre gyere rózsám nincsen sár
erre gyere rózsám nincsen sár,
nincs is az ajtómon semmi zár,

amért én most ilyen sárga vagyok
amért én most ilyen sárga vagyok
ne hidd babám hogy én beteg vagyok
megsárgított engem a szerelem
nálad nélkül gyászos az életem

Adjatok hálát az Úristennek
Adjatok hálát az Úristennek
Imádkozzatok szent nevének
Hirdessétek dícséretét
És minden jó téteményét
A nép előtt beszéljétek
Nagy csodáit, melyeket tett.
  

2013-2015 - Marosvásárhely, Aak