\. . . . . . . . . . . . . . ./
... P.o.n.t.v.i.l.á.g ...
/. . . . . . . . . . . . . . .\
Főoldal | Versek | Dalok | Idézetek | Játékok | Mesék | Mondókák | Képek | Linkek
Mesék
negyedtized múlt, tíznegyed meg egy
2013.nov.09
Néézd, addig aljudtunk, hody bekakíljtam..
Ne taptsold kii a tévét me akarjom néézni a babáákat...
Én bezibzájom, és akkó medyünk a óvodáába,
Tsak één nem tudoom, hody kell ott tsináljni a vonatoot,
de tsak Baljázs tudja, ő mindent tud,
Jújia most nincs óvodába, niézzük meg:
Njuszi üül a füüben, néézd hody süt a napotska

Rajta dyejekek ugrjáljunk mint a vejebek
Één nady fiútska vadyok má és márj kisjánj vadyok,
merjt üdyes vadyok
Amikor nadj leszel, akkorj veszek neked cumit,
me akkorj te Lyijja leszel
Mért sírjsz? azérjt merjt én rjossz vadyok?

elvitte Ajnika a békámat a óvodába és sírjtam
kicsi baba is eljvette a labdámat és akkó sírjtam
Köjögök, néézd mekkoja ugrjilabda
mindyá medyek óvodába csak meg ke dyógyuljam a köjögést

Ezt megesszük mind hody ledyen naady haasi
és voljtunk Zaljánéknál később
Kéérjek viizeet... neem abba, haneem a lilláásba

- Tataa, nekem is van tatám, és megölel,
és megsimogat motskos kézzel
- ki, kinek..?
- aa máásik tatának

Ke menjen orjvoshoz tata me meg ke javittani a füjit
kijukatt a füle neki
Tedyenek máásik fület me kiesett a füüle

- Ez a tiéém..
- nem tiém, hanem enyém, úgy mondják
- jóó, akkorj a tatáé

Mókuska feljmászott a fára..
Én feemászok hadd el
Fog meg hodj ugorjjak le... leugtam

Tata is felmászott a magasba, a léptsőn
arrja a fára hogy adjon papát mókuskának
me ott lakik fenn másik dédi

Néézd hova írjtam, a falrja, és nem lehet letörjölni
Fááj a dejekam, emeljé fel
Te méérjt nem húúzol paputsoot?

Rjagasszuk meg hogy ne fájjon itt a könjvnek
één aakarjom rjagasztani.. neem úúdj tee, kismanó
Sárjgát, lillásat, fehéret, masnisat, kéket

- Látod, ezt a babát keresztanyuka hozta
- keresztaanjád, iigeen?

- Hova medy ő, mérjt nem marad itt?
- Medy nénje haza, alukálni
- És rjéám kividyáz akkó?? Één neem akarjok aljudni
Tsukjuk be mamát hogy aludyjon

Één nem akaarjok fürjöödni
Én most máásik mamáához akarjok menni
jóó fürödyjünk, de nem moosunk hajaat
most nem szájítjuk meg
me meg volt száájítva későőbb

Ójvassunk mmeséét
Abba a könjvbe ojvassá mesét
Neem abba van a nyjulatcska,
mer abba csak a miatyánk van

medint otthadytam ott a óvodába a matcit
áámos vadyok

jóó ééljszakáát  

2013-2015 - Marosvásárhely, Aak