\. . . . . . . . . . . . . . ./
... P.o.n.t.v.i.l.á.g ...
/. . . . . . . . . . . . . . .\
Főoldal | Versek | Dalok | Idézetek | Játékok | Mesék | Mondókák | Képek | Linkek
Versek
mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz
2009.márc.04
Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. [Préd.3.1.]
Azért úgy láttam, hogy semmi sincs jobb, mint hogy az ember örvendezzen az ő dolgaiban, mivelhogy ez az ő része e világban [Préd 3, 22.]

Mindazonáltal váltig bizonygatja egy s más
Sok nemes elméjű nép meggyőződés után,
Hogy biz nem oly egyszerű, az ember rossz
Önmagában és semmi sem késztetheti javulásra,


Főként nem képes megbírkózni egymagában,
Ám ember evilági léte csupán árnyalat,
Cél a menny örök üdvösségének elnyerése
És ez úton a földi világban lényegtelen mit tesz
bűnös mert bűnben fogant és bűn által vesz(ett) el.

Mert ki hozhatja őt vissza, hogy lássa mi lett ő utána?
[Préd.3.22.]

Írja Prédikátor.. s alátámasztja mondandójával,
Hisz egy életünk s halálunk is egy, nem véletlen,
Mit itt cselekszünk nyoma annak lészön csupán,
Lett léggyen az bár jótett s rossz cselekvés akár,
Azonfelül semmit se tudhatunk s nem sejthetünk
Csak mit szállóige sugallmaz örök emlékezetül:

Mindenik ugyanazon egy helyre megy;
mindenik a porból való, és mindenik porrá lesz.
[Préd 3, 20.]  

2013-2015 - Marosvásárhely, Aak