\. . . . . . . . . . . . . . ./
... P.o.n.t.v.i.l.á.g ...
/. . . . . . . . . . . . . . .\
Főoldal | Versek | Dalok | Idézetek | Játékok | Mesék | Mondókák | Képek | Linkek
Versek
Nézd mit hagytál magad után
2016.jún.13
Azt hitted megváltás a nem létezés
most már láthatod a süllyesztőből
Hogy siralom és mérhetetlen bánat
a létértelmet bántó merénylet súlya

Féltél és ijedelmet keltettél
Szorongásból fájdalmat örökítettél
ebből könyörtelenséget növesztettél
Mindez vérfagyasztó szörnypélda
Megrökönyödést keltő borzalma

Lappangón érlelődőn tudatalatt
pillanatnyi jól sikerült uralma,
hitehagyott sérült téveszme,
egyetlen momentum vitt mindent
Jóérzést, mosolyt, jókedvet

Mindennémű gyermeki kedvesség,
féltett morális cselekedet,
jótétemény és együttérzés
mivel megáldott vala az ég
Egy csapásra foszlott szét

És hagyott alaptalan vádakat
könyörtelen gyanusítást
féktelen szidalomhalmazt
céltalan haragos indulatokat

Feltörő múltbeli igazságtalanságok
pedig újabb sebeket mélybe vágón,
hánytak torz szeretetgyüleményt

megalázást becsmérlőn
veszteglést mérhetetlen
elpocsékolt időket
karanténba zárt feszültséget

Önmagából kivetkőzött mérget
félresikerült segítőkészséget
meg nem értett jóindulatot,
harckészültségből állandót
kegyetlen borús hangulatot

kíméletlen lelki tiprást
felerősődött érzelmi zsarolást
számtalan fájdalmas sírást
szomorú merev arckifejezést
félelem nélküli megalázást

Örök valós szenvedés maradt hátra
Megbélyegzés lemoshatatlan átka
sírban töltött néma lényed már
élő sírt emelt hozzátartozóknak

És mégis halványuló emléked,
hajdan volt kedvelt lényed
minduntalan körülvesz s védelmez
sok gonoszt darabjaira szétszed
görcsös merő kapaszkodó eképpen
mit hajdan volt éned jelentett


(elhunyt Vargyas Timea születésnapjára)  

2013-2015 - Marosvásárhely, Aak