\. . . . . . . . . . . . . . ./
... P.o.n.t.v.i.l.á.g ...
/. . . . . . . . . . . . . . .\
Főoldal | Versek | Dalok | Idézetek | Játékok | Mesék | Mondókák | Képek | Linkek
Versek
Nyárádmenti anekdota
2008.nov.29
Szentmártonba történt, nem is olyan régibe.
Öreg Dénes bá, ki amott a felszegen lakik,
egy alkalommal kiment a vásárba Hodosra.
Vitte a tehent is, jó fajta, s ő osztán eladja azt.

Csudálják, nézik, kérdezik, mit tud ez, ha oly különleges?
- Ez biz, nézzenek oda, olyan tehen, hogy minden fejéskor egy pajta tejet ad. Akár hiszik akár nem, de én azért felelek.

Sze több se kellett, egész Gálfalára vitték a tehent, ha már ilyen jó fejős.
De jő a gazda egy hét múlva, feldúlt képpel, s lihegve mondja, hogy né, maga mit adott el nekem?
- Hát ez a tehen olyan rugós, minden öste, még félig sincs a sajtár, de ez már ki is rúgta az egészet.
Sírás még hallani is. Ezt mán visszaveszi kend, ha addig él is.
- Hát én hogy venném má vissza, nem megmondtam, hogy felelek azé, hogy egy pajta tejet ad?
Felelé helybe az öreg, s egy szó se volt többet róla.

Aki nem hiszi, járjon csak utána, vagy kérdezze meg Száltelekit a templom szomszédjába.  

2013-2015 - Marosvásárhely, Aak