\. . . . . . . . . . . . . . ./
... P.o.n.t.v.i.l.á.g ...
/. . . . . . . . . . . . . . .\
Főoldal | Versek | Dalok | Idézetek | Játékok | Mesék | Mondókák | Képek | Linkek
Versek
Személyiségzavar
2015.febr.12
Furcsa, megmagyarázhatatlan,
idegtépő, aljas rongycafatka,
megalázón uralkodó paranorma,
kéjesen megtelepedő agycsavar.

Kártékony és pusztító,
viaskodást gerjesztő,
önsajnálatot ébresztő,
legvégsőkig fenyegető.

Félelmet támaszt, elnő,
lehanyatlón el-eltűnő,
gyanakvó, gyanut vető,
vészben szánalmat keltő.

Fóbiás, spontán fokozódó,
meg-megszűnő, csillapodó,
hisztériás, kipattanó,
mániás, zsigerből adódó.

Önpusztítás napirenden,
jó élmények feledésben,
sértésnek vétel rendszeres,
szociális tér rendellenes.

Szeretetüldöző mentalitás,
tevékenységben szürrealitás,
ürességben tengő elborultság,
viselkedésben elvakultság.

Élvezetre telhetetlen,
kihívásra tehetetlen,
cselekvésre érdektelen,
viszonyokban függőséges.

Érzelmi zsarolás fokozott,
ígénytelenség égető pofon.
Fenyegetőzés válogatatlan,
erőszakosság tarthatatlan.

Elégedetlenség szerfeletti,
feleslegességérzet nem kicsi,
magányba bújás rendszeres,
menekülési hajlam belterjes.

Empátia, együttérzés szegényes,
önző mivoltok jobbára bőséges,
szereptévesztés egész temérdek,
befolyásolhatóságban féktelen.

Nem kell félni ilyesmitől,
mind veszendő, gyökerestől.

Csak kiút lassan van mindebből,
türelem, elfogadás meg idő.
Szeretet, melegség mind előny,
krízishelyzet is megelőzhető.

Korholás, leszidás kerülése,
fájdalmak untalan enyhítése,
stresszhelyzet nélkülözése,
bármely képesség kiemelése.

Beilleszkedés, fejlesztés,
állandó mozgás, cselekvés,
célok elérésére törekvés,
megegyezésre való igyekvés.

Lelkitámasz, meghallgatás,
semmiként sem kitaszítás,
Jóisten segítsége, imádkozás,
szép jövőre hittel várakozás.


Hivatkozás:
személyisegzavarok típusai
borderline személyisegzavar  

2013-2015 - Marosvásárhely, Aak