\. . . . . . . . . . . . . . ./
... P.o.n.t.v.i.l.á.g ...
/. . . . . . . . . . . . . . .\
Főoldal | Versek | Dalok | Idézetek | Játékok | Mesék | Mondókák | Képek | Linkek
Versek
tanító ifjú
2007.szept.03
Tibold nevű tanító ifjú bácsi
élt vala régen, még 1820-ban,
Szentgerice falucskában.
Annak rendje módja szerént
kértek rég ideje nőtlent, ki tanítson,
néptudást, hogy felvirágoztasson.
Tett ő aztán annyit, hogy írástudatlan
hírmondó sem maradt röpke idő alatt.
ma néptánccsoport hirdeti nevét nagyra.  

2013-2015 - Marosvásárhely, Aak